Strona główna1 » Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Informacje o ochronie danych osobowych:

​​​​Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

 1. Administratorem danych osobowych jest GSM MAGIC PAWEŁ LELEŃ z siedzibą ul. Dietla 74/2a 31-039 Kraków, numer NIP: 6792658510 i numer REGON: 120731200 zwanym dalej  GSM MAGIC

 2. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej, www.gsmmagic.pl stosuje protokół SSl.

 3. W celu założenia konta i złożenia zamówienia na stronie Internetowej www.gsmmagic.pl niezbędne jest udzielenie przez użytkownika zgody na przetwarzania przez GSM MAGIC danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym i zamówieniu. Kupujący potwierdza zgodę poprzez wybranie odpowiedniego okienka przy rejestracji konta lub dokonywaniu zamówienia.

 4.  Klienci korzystający z usług strony internetowej są zobowiązane do ochrony swojego loginu i hasła, służących do zalogowania w sklepu internetowego. GSM MAGIC nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika tych informacji osobom trzecim.

 5. Dane osobowe podane przy założeniu konta na stronie internetowej będą przetwarzane do momentu usunięcia tego konta przez Użytkownika, natomiast dane podawane przy zamówieniu będą przetwarzane do momentu realizacji zamówienia.

 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzoru a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie zmiany można dokonać logując się do naszej strony internetowej w Panelu Klienta w zakładce Moje Dane.

 8. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim w celu zrealizowaniu umowy zawartej z Klientem. GSM MAGIC wskazuje, że może powierzyć przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  - płatności allegro: PayU S.A.ul.Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań
  - firma kurierska: DPD sp. z o.o. ul.Mineralna 15, 02-274 Warszawa

 9. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dot. świadczenia usług sprzedaży elektronicznej.
  ​​​​


Przejdź do strony głównej