Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

Regulamin hurtowni oraz sklepu internetowego gsmmagic.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem internetu.
Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

WŁAŚCICIEL:
GSM MAGIC PAWEŁ LELEŃ
ul. Józefa Dietla 74/2a
31-039 Kraków
NIP 679-265-85-10

Korzystanie ze strony internetowej www.gsmmagic.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


Informacje o ochronie danych osobowych:
​​​​Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

 1. W celu założenia konta i złożenia zamówienia na stronie Internetowej www.gsmmagic.pl niezbędne jest udzielenie przez użytkownika zgody na przetwarzania przez GSM MAGIC danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym i zamówieniu. Kupujący potwierdza zgodę poprzez wybranie odpowiedniego okienka przy rejestracji konta lub dokonywaniu zamówienia.
 2. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej, www.gsmmagic.pl stosuje protokół SSl.
 3. Administratorem danych osobowych jest GSM MAGIC PAWEŁ LELEŃ z siedzibą ul. Dietla 74/2a 31-039 Kraków, numer NIP: 6792658510 i numer REGON: 120731200.
 4.  Klienci korzystający z usług strony internetowej są zobowiązane do ochrony swojego loginu i hasła, służących do zalogowania w sklepu internetowego. GSM MAGIC nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika tych informacji osobom trzecim.
 5. Dane osobowe podane przy założeniu konta na stronie internetowej będą przetwarzane do momentu usunięcia tego konta przez Użytkownika, natomiast dane podawane przy zamówieniu będą przetwarzane do momentu realizacji zamówienia.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzoru a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie zmiany można dokonać logując się do naszej strony internetowej w Panelu Klienta w zakładce Moje Dane.
 8. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim w celu zrealizowaniu umowy zawartej z Klientem. GSM MAGIC wskazuje, że może powierzyć przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  - płatności allegro: PayU S.A.ul.Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań
  - firma kurierska: DPD sp. z o.o. ul.Mineralna 15, 02-274 Warszawa
  9, 
  Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dot. świadczenia usług sprzedaży elektronicznej.
  ​​​​
   

Pliki COOKIES:

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, głównie pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach i urządzeniach mobilnych. Pliki cookies zawierają informację o czasie przechowywania ich na urządzeniu, nazwie strony internetowej, z której pochodzą oraz unikalnym numerze.
 2. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby ciasteczka były blokowane w całości lub w jakiejś części. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Wyłączenie korzystania z plików cookies może skutkować niedostępnością niektórych funkcjonalności na stronach internetowych. Stosowane przez pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z ustawień swojej przeglądarki.
 4. Wykorzystujemy pliki cookies w celu:  
 • utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu
 • dostosowania i optymalizacji naszych stron internetowych do preferencji Klientów
 • zapewnienia bezpieczeństwa naszym użytkownikom
 • zapewnienia niezawodności działania naszych stron, optymalizacji wydajności systemu
 • tworzenia anonimowych statystyk pomagających w analizie zachowań użytkowników 
 • personalizacji przekazów marketingowych
 

Warunki sprzedaży:

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zakup dokonany do godziny 13:00 realizowany jest w danym dniu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.


2. Przy zamówieniach o wartości poniżej 300 zł netto koszt przesyłki (18zł brutto) pokrywa Kupujący. W przypadku zakupów powyżej 300 zł netto, koszt przesyłki pokrywa Sprzedający(nie obejmuje kart PRE-PAID oraz kart pamięci).

3. Firma GSM MAGIC zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci naszego sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

Warunki gwarancji oraz reklamacji:
 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru faktura VAT lub paragon oraz wypełniony druk reklamacyjny.

2. Na wszystkie zakupione w naszym sklepie produkty udzielana jest gwarancja na okres 3 miesięcy od daty sprzedaży (części serwisowe) z wyjątkiem produktów w opisie których został podany inny okres gwarancji.

3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Kupujący.

Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia uszkodzonego towaru do firmy GSM MAGIC. Po reklamacji nowy towar tez jest wysylany na koszt Kupujacego

5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

6. Reklamacji nie podlegają:

-naturalne zużywanie się produktów,

-produkty posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowego użytkowania,
 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: 


W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. 
Towar na który zostało odstąpienie od umowy musi zostać wysłane na koszt kupującego w ciągu 14dni od momentu zgłoszenia o odstąpieniu od umowy. 
Towar zwracany musi być w stanie w jakim otrzymał od sprzedającego (w oryginalnym opakowaniu i nie noszący śladów użytkowania w przeciwnym razie kwota zostanie obniżona o koszty utraty wartości towaru. 
Zwrot pięniędzy nastąpi do 14dni od momentu otrzymania towaru w celu sprawdzenia wartości. w przypadku błędnie wypełnienia pisma lub z brakiem informacji pozwalający na możliwość odstąpienia od umowy czas ten może zostać wydłużony do momentu stwierdzenia poprawności.    
Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: allegro@gsmmagic.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. 

Przesyłkę należy nadać na adres 
GSM MAGIC PAWEŁ LELEŃ 
UL. Józefa Dietla 74/2a
31-039 KRAKÓW 


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: 

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

GSM MAGIC PAWEŁ LELEŃ 
ul. Józefa Dietla 74/2a 
31-039 KRAKÓW 
Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamowienia……………………………………… . 
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… 
Forma zwrotu należności 


Imię i nazwisko…………………………………………………………. 
Login sklepu…………………………………………………………….. 
Adres …..…………………….……..……………………………………. 
Data…………………………………………………………………………. 
…….…………………………………………………………………… 
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej) 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy: 
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru 

Brak odstąpienia od umowy: 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w KRAKOWIE. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 


Przejdź do strony głównej